Solid Ваканционна застраховка


ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

  • Денонощна спешна медицинска помощ
  • Компенсация за забавен багаж
  • Компенсация за забавено пътуване
  • Откраднати или загубени документи за пътуване
  • Застраховка лична отговорност

Информация за продукт, щракнете тук »
Пълни условия, щракнете тук »

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

SOLID Insurance, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Швеция, Корпоративен идентификационен № 516401-8482. Имейл: claimsEU@intana-assist.com.

УРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕТЕНЦИИ

В случай на претенции за обезщетения, които не изискват незабавна медицинска интервенция, моля, свържете се с Intana Assist, като изпратите имейл съобщение на claimsEU@intana-assist.com.
Моля, включете името си, номера на полицата и причината за претенцията за обезщетение.

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

В случай на спешен медицински случай, моля, обадете се на: Intana Assist на + 44 (0) 208 865 3051.

Header
Subject
Body
Footer