Правила за ползване


Закон за поверителност

Gotogate прилага Закона за личните данни. Като регистрирате своите данни на уебсайта, Вие се съгласявате, че Gotogate може да обработва данните за посочените цели.
Лична информация означава всякаква информация за дадено лице, записана във всякаква форма. Това включва, напр., Вашето име, имейл и пощенски адрес, телефонен номер, банкова и счетоводна информация, както и друга информация, която Вие изпращате за себе си и Вашето семейство, когато създавате профил за "Моят акаунт".

Информацията, която изпращате на Gotogate чрез сайта, се използва за администриране и за да ни позволи да поддържаме високо ниво на обслужване на нашите клиенти. Данните се използват, за да можем да Ви предоставим заявените продукти и услуги, да Ви дадем информация за новини и събития, да Ви изпратим оферти или да Ви предложим друга информация, която считаме, че може да Ви заинтересува. Информацията се използва също за статистически цели, за подобряване на съдържанието на сайта и за обновяване на нашите бази данни.

Gotogate е част от дъщерна група на eTRAVELi. Gotogate си запазва правото да обработва свободно и да прехвърля информацията в рамките на групата. Gotogate си запазва правото да прехвърля свободно данните към трета страна в случай на продажба или покупка на компания или активи, или ако eTRAVELi , друга компания от групата или активи от групата бъдат придобити от трета страна и личните данни бъдат един от прехвърляемите активи. Трети страни, които могат да получат данните, ще бъдат за предпочитане организации, които предлагат продукти и услуги, подобни на тези на Gotogate.

Данните могат да се споделят с наши партньори и други участници, работещи от името на Gotogate, напр., подизпълнители, с оглед изпълнението на договори между потребителите и Gotogate.

Освен това, ние може да разкрием данните на трети страни, за да изпълним законово задължение или изискване на закона или съдебно решение.

Личните данни, които сте ни изпратили чрез уебсайта и които не са Ваш личен атрибут, като информация за членове на семейството и приятели, ще се съхраняват само за Ваши лични нужди. Това означава, че Gotogate няма да използва тези данни за връзка със съответните хора, нито по друг начин ще разкрива информацията.

Промени/допълнения

Ние можем по всяко време да модифицираме или променим Правилата за ползване без предварително уведомление. Промяната на правилата се публикува на уебсайта и се прилага към използването на сайта от този момент нататък.

Контакт

Вие носите отговорност за осигуряването на актуалност на данните чрез уебсайта или чрез свързване с Gotogate. Ако искате да обновите и коригирате информацията или имате въпроси и коментари относно услугите, събираната информация, правилата и условията или Вашите права, моля, свържете се с нас на адрес Gotogate, Box 1340, SE- 751 43 Uppsala , SWEDEN.

Header
Subject
Body
Footer