Бъдете в час с новостите и офертите от света на пътешествията с Gotogate.

Въведете своя имейл адрес, за да се абонирате.

За сесиите с cookies (бисквитка)


Cookie (бисквитка) Заглавие Възраст Описание
JSESSIONID Сесийна референция Сесия Референция към текущата сесия
ibe.user.rememberMe Запомня Вход информацията на потребителите 18 месеца

Тази cookie (бисквитка) запаметява Вход името на потребителя.

Тя НЕ записва паролата.
ibe.sss.fallback.PRODUCT Запомня ПОСЛЕДНИЯ ПРОДУКТ, показан на потребителя 1 година

Тази cookie (бисквитка) запаметява опциите за търсене на последния разглеждан продукт.
Целта е да се генерира същото съдържание, което се показва в момента на потребителя, когато той презареди страницата или продължи разглеждането след края на СЕСИЯ.

Продуктът понастоящем може да е едно от следните:
ПОЛЕТ
КОЛА
ХОТЕЛ
КОМБИНАЦИЯ
ПОЧИВКА

ibe.ssid Референция към количка Сесия Когато потребителят избере продукт за покупка, за количката се създава референция.
Air.TabMenu_PreselectedTab Полет  -Последна активна секция Сесия Определя коя секция да покаже на потребителя по подразбиране при преглед на полет.
airResultSort_sortState Полет - Последно активен ред на сортиране Сесия Определя в какъв ред потребителят иска да се сортират показаните полети.
airFilterContext_state

airFilterContext_viewState
Полет  -Последно активен филтър Сесия Пази информация за последно избрания филтър от потребителя.
persist.asm_ibe

TSe5656a
Устойчивост на баланс на натоварването Сесия Насочва потребителя към правилния сървър за цялата сесия.
ibe.uqccid

ibe.ccid
Клиентска референция 10 години Запаметява референция за клиента, за да генерира съответни оферти на уеб страниците, когато потребителят се върне към сайта.

Чужди cookies (бисквитки)

Cookie (бисквитка) Заглавие Възраст Описание
__utm*
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Сесийна референция Сесия Свързано с Google Analytics.
Header
Subject
Body
Footer